Home ▶ 언론보도자료
언론보도자료
언론보도자료
부산여성NGO연합회 ‘여성 권익 증진 방안’ 세미나 -...
등록일 : 2019.07.22  
http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2019072118372909872
마인드 맵과 휘게(Hygge)라이프 방식 교육을 통한 여...
등록일 : 2019.07.20  
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190718120400051?input=1195m
여성일자리 창출 토론회 - 연합뉴스
등록일 : 2019.07.15  
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190710111800051?input=1179m
여성 일자리 창출 플랫폼 만들기 세미나 - 부산일보
등록일 : 2019.07.15  
http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2019071418580969497
"양성평등 사회를 위한 성평등 인식 디톡스" - 연합...
등록일 : 2019.07.05  
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0010927731
"양성평등 사회를 위한 성평등 인식 디톡스" - 부산일...
등록일 : 2019.07.05  
http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2019070419094732729
‘김해신공항’…부·울·경 검증단 24일 최종보고회
등록일 : 2019.04.23  
https://news.joins.com/article/23447375
"2019년 부산여성 신년인사회" - 국제신문
등록일 : 2019.01.07  
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=2100&key=20190107.22022001846
"2019년 부산여성 신년인사회" - 연합뉴스
등록일 : 2019.01.07  
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190103121500051?input=1195m
2019년 신년인사회 ” – 부산상공회의소
등록일 : 2019.01.03  
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20190103.22014000608
처음이전 페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  다음 페이지(page number=2)마지막페이지

주소전화번호

Copyrights(c) All Rights Reserved.